เล็บ

nail

เรื่องของเล็บ กับเกร็ดความงาม ตกแต่งเล็บให้สวย ในรูปแบบสไตล์ที่คุณชอบ

“เล็บ” เป็นส่วนหนึ่งในร่างกายที่สำคัญมาก การดูแลเล็บให้แข็งแรงสุขภาพดี ซึ่งเราต้องคอยสังเกตว่าสุขภาพของเล็บนั้นดีหรือมีความผิดปกติอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาก่อนที่จะสายไป ดังนั้นเรืองของเล็บ ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เพราะเป็นส่วนที่เรานำไปสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ มากที่สุด โดยเฉพาะกับอาหารการกินที่เราหยิบจับ นำเข้าปาก หากเล็บเราสกปรก ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้ ดังนั้นเล็บจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนไม่ควรจะมองข้าม